Ten gevolge van slecht- en/of nalatigonderhoud en deels door slecht uitgevoerde constructies komt het helaas steeds vaker voor dat er bij gebouwde objecten sprake is van beton- en/of houtrot.

Bij constatering kan Schildersbedrijf Van Gerven & Verhees hierover advies uitbrengen en, daar waar dit mogelijk is, tot reparatie overgaan en het object dusdanig te behandelen dat kans op herhaling in voldoende mate wordt verkleind.